• English
  • Slovenščina

Poustvarjalna dejavnost

solistični koncerti (klasična glasba in sodobna glasba)
komorna glasba (duo, različni ansambli)
koncerti z orkestrom
projekti s plesalci, slikarji
izobraževalni koncerti za otroke in mladino
igranje na poročnih obredih in ob različnih priložnostih (konference podjetij, podelitve nagrad, rojstni dnevi, obletnice)

 

Pedagoška dejavnost

celostna vzgoja – vpetost glasbene vzgoje v življenje
razvoj tehnike, muzikalnosti, glasbenih znanj (zgodovina, harmonija), ansambelske igre, pristopa k sodobni glasbi
ukvarjanje z nastopanjem kot s pripravo na vsakodnevno spopadanje s stresom in javno izpostavljanje
psihološka priprava na nastope
motiviranje in ustvarjalni pristop
delavnice za učence/dijake/študente
poučevanje odraslih