• English
  • Slovenščina
  • celostna vzgoja – vpetost glasbene vzgoje v življenje
  • razvoj tehnike, muzikalnosti, glasbenih znanj (zgodovina, harmonija), ansambelske igre, pristopa k sodobni glasbi
  • ukvarjanje z nastopanjem kot s pripravo na vsakodnevno spopadanje s stresom in javno izpostavljanje
  • psihološka priprava na nastope
  • motiviranje in ustvarjalni pristop
  • delavnice za učence/dijake/študente
  • poučevanje odraslih